Profil poradce

Cílem poradenské práce je zvyšování výkonnosti firmy, její stabilizace, rozvoj či revitalizace.

Poradenství, poradenský proces, chápu jako poskytování pomoci zaměřené na naplnění potřeb klienta, hledání řešení a jejich realizace.
Poradce nebo poradenský tým má podle mého pomáhat klientům, podnikatelům či manažerům, zvládat obtížné nebo i kritické situace, má přinášet jiný pohled, nápady a náměty, ale také rozporovat či potvrzovat přijatá řešení.

Jako poradce dávám svým klientům k dispozici své znalosti, odbornou erudici, schopnosti, zkušenosti a know-how. Společně s nimi hledám příčiny a následky, analyzuji aktuální stav a vyvozuji z něj výstupy pro naplnění klientových cílů.

Při poradenské práci používám řadu sofistikovaných nástrojů, pracuji s jednotlivci i týmy nebo i napříč celou klientskou firmou. Pokud se to ukazuje jako potřebné a účelné, pak sestavuji poradenský tým.

Kromě tzv. tvrdých nástrojů, postupů a metod, pracuji také s intuicí a velký důraz kladu na vztahy mezi lidmi a osobní kompetence jednotlivců. Podle mého nelze dosáhnout dobrých výsledků tam, kde se s lidským faktorem nepočítá. Jsem přesvědčen, že firma je taková, jací jsou lidé v ní.

Typickými situacemi, v nichž se na mne klienti obracejí, jsou strategické plány společnosti, práce (někdy nesoulad) týmu vrcholového vedení a zavádění změn. Často klientům jako poradce pomáhám připravit firmu na očekávanou krizi, některým klientům pomáhám krizi zvládat.

 

Radomil Bábek

radomil.babek (a) everesta tecka cz

Radomil Bábek
Počítadlo návštěv