Zaměřuji se na tyto oblasti:

Strategické plánování a řízení

Pomohu Vám zvážit a definovat, či redefinovat, strategické cíle. Budeme společně připravovat plány, budeme hledat způsoby, jak jich dosáhnout, budeme hledat prováděcí mechanizmy a procesy k jejich naplňování.

Zvládání změny

Promyslíme potřebu a cíle změny, identifikujeme podporující a odporující faktory, připravíme cestu změny a její implementaci. V průběhu budeme sledovat rizikové faktory, hodnotit či revidovat cíle změny. Po zavedení změny můžeme společně sledovat její dopady a následky, naplňování cílů, případně následné zlepšování prostředí.

Krizový management

Budeme uvažovat o tom, jak přežít krizi, jak v krizi posílit, jak se připravit na „přežití". Pokud se nacházíte v situaci probíhající krize, budeme hledat nástroje a postupy jejího zvládání, definujeme žádoucí stav po „přežití" a pokusíme se identifikovat příčiny krize. Krizí se můžeme zabývat jak z hlediska individuálního, tak i korporátního.

Talent management

Mohu Vás provázet záměrem „stoupat výše", ale také můžeme hledat „cestu jinam". Pomohu Vám ujasnit si cíle a možnosti, nebo také přání a tužby, případně i sny. Budeme společně hledat cesty a nástroje naplnění Vašich cílů, budeme třídit důležité od nedůležitého a pokusíme se vymezit pojmy jako společenský tlak a očekávání.

Work-Life balance

Budeme spolu procházet vzájemný vztah a vliv práce a soukromého života. Pokusíme se hledat rovnováhu mezi oběma oblastmi, budeme hledat Vaše hodnoty a jejich naplňování.

Radomil Bábek
Počítadlo návštěv