Typy poradenské práce

Na této stránce uvádím několik příkladů typických oblastí či situací mé poradenské práce:

Strategické plánování a řízení

Cílem poradenské práce je formování a implementace strategie společnosti a vytvoření strategických plánů s ohledem na zvyšování výkonnosti a podnikatelský rozvoj.
Seznámím se s vašimi strategickými záměry, analyzuji a posoudím aktuální stav společnosti. Společně připravíme nové či revidované strategické plány a budeme hledat prováděcí mechanizmy a procesy k jejich naplňování.

Zavádění změny

Cílem poradenské práce je připravit a implementovat změnu, která bude efektivní, nenaruší strukturu a vazby společnosti (nebo ano, pokud je to cílem a je to žádoucí) a povede k zvyšování výkonu lidí, tedy společnosti.
Podle toho, v které fázi procesu změny jsem přizván k spolupráci, se podílím na přípravě změny (identifikace sil podpory a odporu), její implementaci i vyhodnocení.  Častou zakázkou bývají v tomto případě rozvojové projekty, kdy pomáhám vytvořit projektový tým a vést projekt.

Zvládání krize a prevence

Krize či stavy ohrožení jsou přirozenou součástí života organizace.
Pomáhám podnikatelům a jejich firmám identifikovat hrozby, připravit krizové scénáře a preventivní opatření.
Pokud se již firma ocitla v krizi (situace přežití), pak hledám obranné mechanizmy, pomáhám řešit krizové situace, pomáhám přijmout (či přijímám) nepopulární opatření.

(viz videozáznam mého vystoupení na konferenci Ven z krabice!)

Manažerské a personální řízení

Cílem je zvýšit výkonnost firmy prostřednictvím řízení organizace a vedení lidí.
Posoudím strukturu firmy, její firemní kulturu, procesy, komunikaci a práci s lidskými zdroji. Prověřím manažerské týmy, jejich složení, nastavení a cíle. Připravím a implementuji nové či revidované postupy a nástroje.

Osobní poradenství

Pracuji poradensky s jednotlivci, podnikateli i manažery. Cílem bývá osobní rozvoj, plány, upevnění získaných dovedností či pozice.
Pomáhám nalézat a rozvíjet talenty, pracuji s nimi na rozvoji potenciálu, na přípravě a pomoci k naplnění nových aspirací a ambicí.

Radomil Bábek
Počítadlo návštěv