Můj politický program aneb
Proč jdu do Poslanecké sněmovny
a co ode mne můžete čekat


… nejprve něco o mně…

Jmenuji se Radomil Bábek. Je mi šedesát let, mám tři děti, šest vnoučat a sedmé na cestě. Třicet let podnikám. Žiji spokojeně a klidně a vstup do politiky můj život naruší. Ale udělám to, protože situaci v naší zemi považuji za velmi špatnou. Nechci socialismus, nechci, aby zemi řídili oligarchové, kteří si z ní dělají dojnou krávu.

Před čtyřmi roky jsem založil Podnikatelské odbory, organizaci, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. Za čtyři roky jsme vyrostli, máme více než 15 000 členů a jsme druhý největší podnikatelský spolek. Já osobně už osm let pracuji ve prospěch svobody podnikání, pro české podnikatele a živnostníky. Chci v tom pokračovat a chci být zástupcem podnikatelů a živnostníků v Poslanecké sněmovně, protože malí podnikatelé a živnostníci jsou jediní, kdo své zastoupení v Parlamentu ČR nemají.

Celý politický program ke stažení zde.

 

Na úvod: Proč kandiduji

Vláda rozvrátila společnost a devastovala naši ekonomiku. Máme vládu, která dělá jedno svinstvo za druhým. Politici drze porušují zákony, lžou a podvádějí, vyvolávají paniku a zneužívají tísně a strachu lidí, aby mohli dělat svoje kšefty. Máme premiéra, který hrabe miliardy, ačkoli celá země chudne. Vláda likviduje drobné podnikání, úředníci šikanují malé podnikatele a živnostníky.
Takovou politiku odmítám, a nechci, aby bezcharakterní lidé řídili tuto zemi.

V Poslanecké sněmovně se zasadím o to, aby byly vyšetřeny všechny covidové kšefty a ti, kdo budou usvědčeni, aby byli přísně potrestáni. Budu trvat na tom, aby bylo dodržováno právo a aby každý politik nesl osobní odpovědnost za svoje činy i rozhodnutí.

Vrátím do politiky pojmy spravedlnost, poctivost a odpovědnost. To je můj politický program, proto jdu do Poslanecké sněmovny.

 

 

Cíl první:
Zastavím covidfašismus

Vláda zneužila covid k zvyšování své moci, udělala z covidu politický nástroj pro ovládání společnosti. Covid se stal záminkou k diskriminaci občanů, k rozdělování lidí na ty, kteří mají ty „správné“, vládní, názory, a ty, kdo si myslí něco jiného. A ty je třeba trestat, říká vláda.

Zasadím se o to, aby se ke covidu přistupovalo, jako k nemoci, aby byli nemocní léčeni, aby se vláda postarala o nejohroženější skupiny obyvatel, ale zdraví a odolní mohli normálně žít. Zasadím se o to, aby ve sdělovacích prostředcích dostali prostor i lidé s jiným než vládním názorem, aby se veřejnost mohla seznámit s názory prof. Berana, prof. Pirka, doktora Hnízdila a lidí ze Zdravého fóra. Zasadím se o to, aby byla dodržována Ústava ČR a ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde se říká, že o svém zdraví rozhoduje každý člověk sám a svobodně. Zasadím se o to, aby děti mohly chodit do škol bez roušek a omezení, a aby lidé nebyli ani trestáni ani odměňováni za to, zda se nechají očkovat či nikoli.
Svoboda jedince je nedotknutelná.

P.S. V souvislostí s tím navrhnu výrazné přepracování zákona o ochraně veřejného zdraví, protože se ukázalo, jak snadno jej vládní moc může zneužít.

 

Cíl druhý:
Státu naordinuji redukční dietu

Vláda zdevastovala naši ekonomiku, a teď chce zvyšovat daně. Oni rozházeli naše peníze a my to máme zaplatit. To odmítám. Je nutné, aby občanům zbývalo více peněz z jejich příjmů, protože bohatí občané tvoří bohatý stát. Naopak to nikdy nefunguje.

Zasadím se o snížení daní z příjmů, o snížení DPH, a především o snížení odvodů z mezd. Zastavím nehorázné odírání zaměstnanců vládou, která jim bere až 70 % z ceny jejich práce!

Se snížením daní zmenšíme i stát. Zasadím se o zrušení asi třiceti zbytečných úřadů, zrušíme Ministerstvo pro místní rozvoj a některá ministerstva sloučíme v jedno. Zasadím se o zastavení tzv. investičních pobídek pro nadnárodní korporace, zastavíme vyvádění stovek miliard korun ročně zahraničními firmami, dostaneme pod kontrolu ceny státních zakázek a zasadím se o zmenšení státního aparátu nejméně o jednu třetinu. Tato opatření ozdraví státní finance, a i při zmenšených daních budeme schopni snižovat státní dluh.

Ale především – více peněz lidem, méně státu, to je můj cíl.

 

Cíl třetí:
Skončím vládu velkého bratra nad podnikáním

Vláda zdevastovala naši ekonomiku, a teď chce zvyšovat daně. Oni rozházeli naše peníze a my to máme zaplatit. To odmítám. Je nutné, aby občanům zbývalo více peněz z jejich příjmů, protože bohatí občané tvoří bohatý stát. Naopak to nikdy nefunguje.

Zasadím se o snížení daní z příjmů, o snížení DPH, a především o snížení odvodů z mezd. Zastavím nehorázné odírání zaměstnanců vládou, která jim bere až 70 % z ceny jejich práce!

Se snížením daní zmenšíme i stát. Zasadím se o zrušení asi třiceti zbytečných úřadů, zrušíme Ministerstvo pro místní rozvoj a některá ministerstva sloučíme v jedno. Zasadím se o zastavení tzv. investičních pobídek pro nadnárodní korporace, zastavíme vyvádění stovek miliard korun ročně zahraničními firmami, dostaneme pod kontrolu ceny státních zakázek a zasadím se o zmenšení státního aparátu nejméně o jednu třetinu. Tato opatření ozdraví státní finance, a i při zmenšených daních budeme schopni snižovat státní dluh.

Ale především – více peněz lidem, méně státu, to je můj cíl.

 

Cíl čtvrtý:
Nastartuji prosperitu českého podnikání

Vláda podporuje obří firmy a nadnárodní či cizí korporace. Podporu malému podnikání nejen nedává, ale dokonce mu hází klacky pod nohy. Malí podnikatelé a živnostníci jsou diskriminováni – veřejnost je pomlouvá, či dokonce pod vlivem premiérovy kampaně nenávidí, média je ignorují a úředníci šikanují. To musí skončit, protože jen podnikání živí tento stát, a zatímco velké firmy tady vydělané peníze vyvážejí ven, peníze malých podnikatelů a živnostníků a jejich zaměstnanců zůstávají tady, u nás. Malému podnikání je třeba pomoci.

Zasadím se o zrušení EET i kontrolních hlášení. Vrátíme státu řadu povinností, které na nás uvalil, jako je archivace jeho dokumentů, evidence a výběr daní či statistické výkazy. Pokud stát něco potřebuje, musí si to zařídit sám, nebo musí podnikateli za práci zaplatit.

Zasadím se o to, aby mezi státem a podnikatelem nastal stav rovnosti v právech a povinnostech. Např. lhůty musíme mít stejné a za porušení lhůty musí stát platit, což se dosud neděje. Zasadím se o to, aby úředníci, kteří nás svým konáním či nekonáním poškodili, platili škodu ze svých osobních prostředků, aby i úředníci nesli osobní odpovědnost za svou práci.

Zasadím se o to, aby byli odškodněni podnikatelé a živnostníci, které poškodila rozhodnutí a opatření vlády v době koronaviru. Kompenzace ztrát, které jim vláda způsobila musí být vyplaceny!

Postavím se za drobné české podnikání!Cíl pátý:
Zastavím hon na živnostníky

Česká vláda, možná pod vlivem eurounijních socialistů, dělá, jako by existovala jen jediná forma práce – zaměstnanecká. Vláda, její úřady, politici, ale i média ignorují fakt, že podnikání je práce, že živnost je práce. A tak máme v ČR stav, kdy jedna forma práce, zaměstnanecká, je extrémně chráněna a podporovaná, zatímco ostatní formy práce jsou v lepším případě ignorovány, nebo je dokonce stát stíhá a kriminalizuje.

Zasadím se o to, aby byly všechny formy práce sobě rovny, aby stát chápal práci, jako úctyhodnou činnost, ať má jakoukoli formu. Zasadím se o to, aby i podnikání či živnosti byly chápány jako práce, a aby stát respektoval jejich zvláštnosti. Zasadím se o to, aby stát zohlednil i práci, kterou podnikatelé a živnostníci odvádí ve prospěch svých zaměstnanců či pro stát, a aby taková práce byla započítána např. do výše důchodů živnostníků. Zasadím se o to, aby se uvolnilo prostředí trhu práce, které dnes přeje výhradně práci zaměstnanecké. Zasadím se o to, aby práce byla chápána jako komodita, a aby o práci a jejich podmínkách mohli svobodně lidé vyjednávat.
Socialistické myšlení je nutné ze vztahu k práci vytěsnit.

Jen svobodná společnost je společnost prosperující.

 

Cíl šestý:
Naše země, naše pravidla

Česká republika je členem EU, a pro mnohé politiky či naši současnou vládu jsou jediným důvodem dotace. Ostatně, když máme premiéra, který z nich žije, není se čemu divit. My však nesmíme být v EU kvůli dotacím, my se nesmíme dát koupit a vydírat dotacemi. Pokud máme zůstat ve svazku EU, a původní záměr byl jistě výborný, pak je nutné změnit EU a změnit náš vztah k ní.

Zasadím se o to, aby české zákony byly nadřazeny cizím, třeba bruselským. Zasadím se o to, aby ČR iniciovala návrat EU k původnímu záměru, ke kořenům projektu – EU, jako spolek rovnoprávných národních států. Zasadím se o to, aby ČR zastavila proces federalizace EU, aby bylo jasně deklarováno, že EU není stát a nestojí nad svými členy, národními státy. Zasadím se o to, aby se zvýšila bezpečnost občanů EU změnou imigračních pravidel a zastavením či výrazným omezením pronikání islámu do Evropy. Zasadím se o to, aby ČR odmítla Green Deal! Tento projekt je ukázkou levičácké politiky současného vedení EU – má v názvu slovo „zelený“, aby budil dobrý dojem, ale přitom s ekologií nemá nic společného. Je to trik, jak dostat stovky miliard euro k několika nadnárodním korporacím, zatímco občané dramaticky zchudnou.

Zasadím se o to, abychom mohli jezdit auty na spalovací motory, abychom si mohli svoje výrobky nazývat, jak chceme, abychom mohli vyrábět elektřinu třeba z uhlí či jádra a nikdo nám do toho nemluvil.
Zasadím se o to, abychom si zachovali naši tradiční národní měnu, českou korunu.

Naše země, naše pravidla.

 

Závěrem:
Jsem pravicový konzervativec

Komunismus, socialismus a levicový liberalismus jsou parazitní ideologie. Živí se na těle svobodné kapitalistické, prosperující a výkonné společnosti.
Levičáci budují svou pozici pomocí lží. Podporují zlobu, závist a zášť. Rozdělují společnost a podněcují v ní vzájemné nepřátelství.

Dřívější ideologická témata, třídní boj, boj za mír a společné vlastnictví, vyměnili levičáci za témata nová – boj za klima, gender, LGBT, islamizaci Evropy. Nakonec však vždy vyplave na povrch, že jejich jediným a hlavním cílem je likvidace kapitalismu. Proč? Protože kapitalismus dokazuje jejich neschopnost a zvrácenost jejich ideologie, protože kapitalismus je úspěšný, je to svoboda a demokracie, zatímco oni, komunisté a socialisté jsou zmar a útlak.

Levičáci dnes tvrdí, že se vytratilo dělení na pravici a levici. To tvrdí, protože nechtějí, aby si lidé všimli, že jsou levice. Pravice i levice jsou stále přítomny. Jak je rozeznáte? Snadno.

Levičák nám říká, co si máme myslet, jak máme žít, co smíme a nesmíme. Levičák, samozřejmě pod záminkou „dobra“, chce ovládat naše životy i myšlení, a chce nám omezit či vzít soukromý majetek. Ohání se rovností a právem pro všechny, aby v okamžiku, kdy levice uchopí moc, všichni svá práva ztratili. O rovnosti ani nemluvě. Jen my víme, jak je třeba žít, a pro vaše dobro vás k tomu donutíme, říká levičák.

Pravičák lidem neříká, jak mají žít, co mají dělat a co si mají myslet. Pravičák považuje za samozřejmé svobodu projevu, pohybu či sdružování, i právo na nedotknutelné soukromé vlastnictví. Pravičák nechává rozhodování o vlastním životě na každém jedinci, a ten má za svá rozhodnutí i nést plnou odpovědnost. Žít a nechat žít, říká pravičák.

Svoboda a prosperita, to je můj cíl.

Radomil Bábek
Počítadlo návštěv